Wsparcie / Donate

PL:
Jeśli chcesz doładować energetycznie naszą podróż – skorzystaj z platformy PayPal, poprzez którą możesz postawić nam zielony koktail lub pyszną surówkę 😉 żebyśmy mieli jeszcze więcej siły nieść całemu światu miłość i radość 🙂

Poniżej link do naszego wirtualnego portfela:
paypal.me/Napieraj

Dziękujemy 🙂

EN:
If you want to recharge the energy of our trip – use the PayPal platform, through which you can buy us a green cocktail or a delicious salad 😉 we have even more strength to bring whole world love and joy 🙂

Below a link to our virtual wallet:
paypal.me/Napieraj

Thank you 🙂

terazitu.com